Flyskrekk Kurs for voksne 

Kurs og flyvning ved forespørsel

 16. mars 2019 og 25. mai 2019

 

Kurset har som mål å gi deg en bedre opplevelse når du skal ut å fly. Vi legger vekt på å øke din kunnskap om fly og flyvning, samt gi deg undervisning om hva som skjer i kroppen når du er redd. Du vil få med deg en rekke teknikker og kunnskap som du kan bruke før, under og etter flyvning. Vi legger vekt på små og trygge kurs, slik at den enkelte føler seg ivaretatt. Kurset holdes som klasseromsundervisning og med trening i fly som står på bakken.

 

Flyskrekk Kurs for barn

17. mars 2019 og 26. mai 2019

 

Kurset har som mål å gi barn som av ulike grunner har utviklet flyskrekk en bedre opplevelse når de skal ut å fly.  Det er tilrettelagt for barn gjennon korte undervisnigsøkter, lek og læring om hvordan fly og flyvning fungerer. Barnet vil få med seg en rekke verktøy og kunnskap som kan brukes før, under og etter en flytur. Kurset holdes som klasseromsundervisning og trening i fly som står på bakken. Vi legger vekt på små og trygge grupper for barna.

 

Kognitiv terapi for voksne og barn med flyskrekk

 

 

Terapien har som mål å gi deg som er redd en bedre opplevelse når du skal ut å fly. Jeg har mange års erfaring med å gi enelt timer til både voksne og barn med flyskrekk. Terapien legger vekt på hvordan du selv kan endre egne opplevelser og få kontroll over din frykt. Du vil etter en-til-en timer få med deg en rekke verktøy og kunnskap som kan brukes før, under og etter en flytur